Novostavba rodinného domu pre mladú rodinu na úzkej parcele vo svahu za rodičovským domom v záhrade. Zámerom bolo vytvoriť plnohodnotné bývanie v zložitých podmienkach, ktoré by uživateľom umožnilo využiť kvalitu nádhernej záhrady aj maximálne ju prepojilo s bývaním. Toto prepojenie je realizované hlavnou kompozičnou osou objektu smerujúcou priamo z obývacej izby cez chodbu až k stromom a posedeniu v záhrade, ako aj pozdĺž celej tejto osi presklenením chodby. Z obyvacej izby je zároveň nádherný výhľad ponad strechy staršich domov nachádzajúcich sa v prvej línii pôvodnej zástavby.