Návrh a osadenie domu rešpektuje "Génia Loci" (Duch miesta) lokality a predstavy 4 člennej rodiny o bývaní.