Experimentálna hra tvarov, hmôt a materiálov v nezastavanom nároží atraktívnej lokality (Prešov - Solivar) rešpektuje urbanisticko - architektonické danosti prostredia. Átriová dispozícia je odrazom skĺbenia požiadavky investora, lokácie parcely a reflexie moderného pohľadu na bývanie.