Zmeny a doplnky č.2/2011 ÚPN-O MESTA ROŽŇAVA, Zóna obchodu a služieb s príslušnými parkovacími plochami - Šafarikova.